Website Banner
         
     
 
  PRODUCTS
   
 
  บริการของเรา  
 
   
 :: Statistics ::
     
 
  เกร็ดความรู้
 
     
 
   » คอลัมน์ “รักโลก รักษ์พลังงาน” หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์  
     
  วิธีการเลือกซื้อและใช้พัดลมให้ประหยัดไฟ  
         อากาศร้อน ๆ แบบนี้ หลาย ๆ ท่าน อาจกำลังมองหาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทหนึ่งที่ให้ความเย็นสบาย ได้แถมราคาไม่แพง ประหยัดเงินในกระเป๋า นั่นก็คือ พัดลม ซึ่งมีให้เลือกซื้อ เลือกใช้ ได้หลายแบบตามความสะดวกของผู้ใช้ เช่น พัดลมตั้งโต๊ะ พัดลมตั้งพื้น และพัดลมติดผนัง เป็นต้น โดยมี ข้อแนะนำว่า ในกรณีที่ต้องการความสะดวกสบายในการใช้งานเช่น สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิด ให้เราได้ ควรเลือกใช้พัดลมไฟฟ้าแบบที่สามารถตั้งเวลาในการใช้งานได้นะคะ เพราะจะได้ไม่เปิดทิ้งไว้ทำให้สิ้นเปลืองค่าไฟและสูญเสียพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์ โดยเฉพาะในขณะที่คุณพักผ่อนนอนหลับอยู่ค่ะ  
     
 
 
ส่วนเทคนิคการเลือกซื้อและการใช้พัดลมให้ประหยัดไฟ สามารถปฏิบัติได้ดังนี้

  
      - ก่อนอื่น พิจารณาดูถึงความต้องการและสถานที่ที่ใช้ เช่น ถ้าใช้ 1-2 คน ควรใช้พัดลมตั้งโต๊ะ
     - พัดลมตั้งโต๊ะจะมีราคาถูกกว่าพัดลมตั้งพื้น และใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำกว่า เพราะมีขนาดมอเตอร์และกำลังไฟต่ำกว่า แต่พัดลมตั้งพื้นจะให้ลมมากกว่า ดังนั้น ในการเลือกซื้อควรจะดูถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
    - อย่าเสียบปลั๊กทิ้งไว้ โดยเฉพาะพัดลมที่มีระบบรีโมทคอนโทรล เพราะจะมีไฟฟ้าไหลเข้าตลอดเวลา
    - ใช้ความแรงและความเร็วของลมให้เหมาะสม คำนึงด้วยว่ายิ่งเปิดพัดลมแรงและเร็วมาก ยิ่งใช้ไฟฟ้ามากขึ้นด้วย

                                                             
   อ่านต่อ......
 
 
   
 
     
 
   » ความรู้เกี่ยวกับ "พัดลม"  
     
 
  พัดลมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 
         พัดลมตั้งโต๊ะ พัดลมตั้งพื้น พัดลมติดผนัง ซึ่งทั้งหมดมีหลักของการทำงานคล้ายคลึงกัน
 
     
 
ส่วนประกอบและการทำงาน
     - ส่วนประกอบหลักของพัดลม แบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ คือ ใบพัดและตะแกรง คลุมใบพัด มอเตอร์ไฟฟ้า สวิตซ์ควบคุมการทำงาน และกลไกที่ทำให้พัดลมหยุดกับที่หรือ หมุนส่ายไปมา
     - พัดลมจะทำงานได้เมื่อกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ และเมื่อกดปุ่มเลือกให้ลมแรงหรือ เร็วตามที่ผู้ใช้ต้องการ กระแสไฟฟ้าจึงไหลเข้าสู่ตัวมอเตอร์ ทำให้แกนมอเตอร์หมุ่น ใบพัดที่ติดอยู่กับแกนก็จะหมุนตามไปด้วยจึงเกิดลมพัดออกมา
 
 
 
                                                                                                               อ่านต่อ......
 
 
     
 
 
     
  สำนักงานใหญ่  บริษัท อุตสาหกรรมตะแกรงลวดไทย จำกัด

40 หมู่1 ซ.ทรัพย์ไพศาล 8 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 034-410-899
แฟกซ์. 034-441-111
มือถือ. 089-813-6589,084-388-8127

  โรงงาน บริษัท ที เค ที อิเล็คทริค จำกัด

40 หมู่1 ซ.ทรัพย์ไพศาล 8 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 034-410-899
แฟกซ์. 034-441-111
มือถือ. 089-813-6589,084-388-8127
Email : tkt_fan@hotmail.com

© Copyright 2013 www.tktelectricfan.com  All Rights Reserved
Current Pageid = 6